XAU/USD, D1

Trên biểu đồ D1, cặp đã được điều chỉnh về mức trung bình di chuyển của dải Bollinger. Chỉ báo hướng xuống dưới và phạm vi giá đã giảm, cho thấy sự thay đổi của xu hướng giảm. MACD histogram đang trong vùng tích cực, giữ tín hiệu mua. Stochastic không cho tín hiệu rõ ràng khi gia nhập vào thị trường.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ H4, thiết bị đang kiểm tra đường dưới cùng của Bollinger Bands, đây là mức hỗ trợ quan trọng. Chỉ báo này được hướng theo chiều ngang và phạm vi giá bị giới hạn, cho biết hiệu chỉnh giảm tiếp theo. Biểu đồ MACD đang củng cố ở mức 0 và tín hiệu mở các lệnh không được hình thành. Stochastic đã tiến vào vùng quá bán; tín hiệu mua có thể được tạo ra trong ngày.

Hỗ trợ và kháng cự

Ngưỡng kháng cự: 1229.62, 1235.05, 1238.86, 1243.28, 1249.48, 1257.49.

Mức hỗ trợ: 1223.36, 1217.66, 1212.76, 1209.23, 1204.33.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức 1221.75 với mục tiêu tại 1217.25 và cắt lỗ tại 1224.30.

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 1230.00 với mục tiêu tại 1239.50 và cắt lỗ tại 1227.00.

Thời gian thực hiện: 1-2 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1307.651307.0164

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1221.70
Take Profit1217.25
Stop Loss1224.30
Mức hỗ trợ1204.33, 1209.23, 1212.76, 1217.66, 1223.36, 1229.62, 1235.05, 1238.86, 1243.28, 1249.48, 1257.49

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1230.10
Take Profit1239.50
Stop Loss1227.00
Mức hỗ trợ1204.33, 1209.23, 1212.76, 1217.66, 1223.36, 1229.62, 1235.05, 1238.86, 1243.28, 1249.48, 1257.49
XAU/USD: phân tích sóng

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi