XAG/USD, D1

Trên biểu đồ D1, công cụ được điều chỉnh theo đường trung tâm của dải Bollinger; cặp cho thấy chuyển động bên trong hành lang được hình thành bởi các ranh giới của chỉ số. Biểu đồ MACD ở mức 0, khối lượng của nó là tối thiểu, và đường tín hiệu đang di chuyển theo chiều ngang. Stochastic nằm trong vùng trung lập, và đường tín hiệu của bộ dao động được hướng theo chiều ngang.

XAG/USD, H4

Trên biểu đồ H4, công cụ quay trở lại tăng trưởng sau khi điều chỉnh giảm, cặp này đang giao dịch giữa các đường trung tâm và đáy của Bollinger Bands, phạm vi giá được mở rộng. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, khối lượng của nó là tối thiểu và đường tín hiệu hướng xuống dưới. Stochastic nằm trên biên giới của vùng trung lập với vùng quá bán, các đường dao động đang đảo chiều lên trên.

Hỗ trợ và kháng cự

Ngưỡng kháng cự: 14.59, 14.69, 14.77, 14.81, 14.90.

Mức hỗ trợ: 14.45, 14.36, 14.22, 14.15, 14.05, 13.99, 13.92.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu 14.90 và cắt lỗ tại 14.36.

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 14.22 với mục tiêu 13.92. Cắt lỗ — 14.36.

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày.

Spot Silver

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
15.49615.4456

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịBUY
Nhập điểm14.60
Take Profit14.90
Stop Loss14.36
Mức hỗ trợ13.92, 13.99, 14.05, 14.15, 14.22, 14.36, 14.45, 14.59, 14.69, 14.77, 14.81, 14.90

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm14.22
Take Profit13.92
Stop Loss14.36
Mức hỗ trợ13.92, 13.99, 14.05, 14.15, 14.22, 14.36, 14.45, 14.59, 14.69, 14.77, 14.81, 14.90
XAG/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi