USD/CHF, D1

Trên biểu đồ D1, công cụ giao dịch quanh biên trên của Bollinger Bands. Chỉ báo hướng lên trên và phạm vi giá vẫn rộng, là cơ sở để cập nhật mức cao trong vòng 1-2 ngày tới. MACD histogram đang trong vùng tích cực, giữ tín hiệu mua. Stochastic đã mất vùng quá mua đã hình thành tín hiệu bán.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, thiết bị được điều chỉnh theo đường trung tâm của dải Bollinger, là mức hỗ trợ quan trọng. Chỉ báo nằm ngang và phạm vi giá vẫn không thay đổi, cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn tiếp diễn. Biểu đồ MACD ở mức 0 và không cho tín hiệu rõ ràng để tham gia thị trường. Stochastic đã tiến vào vùng quá mua và một tín hiệu bán có thể được tạo ra trong ngày.

Hỗ trợ và kháng cự

Ngưỡng kháng cự: 1.0089, 1.0154, 1.0200.

Mức hỗ trợ: 1.0004, 0.9990, 0.9939, 0.9882, 0.9837, 0.9787.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở trên 1.0050 với mục tiêu 1.0095 và cắt lỗ tại 1.0030. Thời hạn thực hiện: 1-2 ngày.

Các lệnh bán có thể được mở dưới 1.0005 với mục tiêu 0.9930 và cắt lỗ tại 1.0040. Thời hạn thực hiện: 2-3 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.99320.9929525

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1.0055
Take Profit1.0095
Stop Loss1.0030
Mức hỗ trợ0.9787, 0.9837, 0.9882, 0.9939, 0.9990, 1.0004, 1.0089, 1.0154, 1.0200

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1.0000
Take Profit0.9930
Stop Loss1.0040
Mức hỗ trợ0.9787, 0.9837, 0.9882, 0.9939, 0.9990, 1.0004, 1.0089, 1.0154, 1.0200
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi