USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ củng cố bên trên đường biên trên của dải Bollinger. Chỉ báo hướng lên trên và phạm vi giá đã mở rộng đáng kể, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, giữ tín hiệu mua. Stochastic tiến vào vùng dư mua, một tín hiệu bán mạnh có thể hình thành trong vòng 1-2 ngày.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ đang trong giai đoạn điều chỉnh về phía biên trên của dải Bollinger, là mức kháng cự quan trọng. Chỉ báo hướng lên trên và phạm vi giá đang mở rộng, đây là cơ sở cho sự tăng trưởng của cặp đôi. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, giữ tín hiệu mua. Stochastic đang chuẩn bị rời khỏi vùng quá mua, tín hiệu bán có thể được hình thành trong vòng 1-2 ngày.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 1.0065, 1.0094, 1.0155.

Mức hỗ trợ: 1.0014, 0.9963, 0.9910, 0.9839, 0.9766.

Gợi ý giao dịch

Những lệnh mua có thể được mở trên mức 1.0070 với mục tiêu tại 1.0155 và cắt lỗ 1.0040. Thời gian hiệu lực: 1–2 ngày.

Những lệnh bán có thể được mở dưới 1.0035 với mục tiêu tại 0.9950 và cắt lỗ 1.0065. Thời gian hiệu lực: 2–3 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.992910.9926922

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1.0075
Take Profit1.0155
Stop Loss1.0040
Mức hỗ trợ0.9766, 0.9839, 0.9910, 0.9963, 1.0014, 1.0065, 1.0094, 1.0155

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1.0030
Take Profit0.9950
Stop Loss1.0065
Mức hỗ trợ0.9766, 0.9839, 0.9910, 0.9963, 1.0014, 1.0065, 1.0094, 1.0155
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi