AUD/USD, D1

Trên biểu đồ D1, cặp tỷ giá đang giảm ở phần dưới của Bollinger Bands. Chỉ báo hướng xuống dưới và phạm vi giá đang giảm, cho biết sự thay đổi của xu hướng hiện tại. MACD histogram đang ở trong vùng âm, giữ tín hiệu mua. Stochastic sắp rời khỏi vùng quá bán, một tín hiệu mua mạnh có thể hình thành trong 1-2 ngày.

AUD/USD, H4

Trên biểu đồ H4, công cụ được củng cố bên dưới ngưỡng hỗ trợ chính 0.7040. Dải Bollinger được hướng theo chiều ngang, và phạm vi giá đã mở rộng, cho thấy sự điều chỉnh trong xu hướng “giảm”. MACD histogram đang ở trong vùng âm, giữ tín hiệu mua. Stochastic sắp tiến vào vùng quá bán; một tín hiệu mua mạnh có thể được tạo ra trong ngày.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.7041, 0.7067, 0.7107, 0.7148, 0.7203, 0.7258, 0.7305.

Mức hỗ trợ: 0.7018, 0.6986, 0.6936, 0.6897.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu 0.6995 và cắt lỗ 0.7055. Thời gian thực hiện: 1 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở trên 0.7060 với mục tiêu 0.7110 và cắt lỗ 0.7045. Thời gian thực hiện: 1-2 ngày.

Australian vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.712960.7124452

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.7033
Take Profit0.6995
Stop Loss0.7055
Mức hỗ trợ0.6897, 0.6936, 0.6986, 0.7018, 0.7041, 0.7067, 0.7107, 0.7148, 0.7203, 0.7258, 0.7305

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.7065
Take Profit0.7110
Stop Loss0.7045
Mức hỗ trợ0.6897, 0.6936, 0.6986, 0.7018, 0.7041, 0.7067, 0.7107, 0.7148, 0.7203, 0.7258, 0.7305
AUD/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi