YM, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng giảm đang trong giai đoạn điều chỉnh, công cụ giao dịch gần đường biên dưới của dải Bollinger, phạm vi giá được mở rộng, cho thấy khả năng tiếp tục giảm giá. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, đường tín hiệu đi qua đường zero và phần thân của biểu đồ xuống dưới, tạo thành một tín hiệu để mở các lệnh bán. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động hướng xuống dưới.

YM, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, một sự điều chỉnh tăng cũng được quan sát, xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực, thiết bị đang giao dịch giữa đường giữa và biên dưới của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu mở các lệnh bán. Stochastic nằm trên biên giới với vùng quá bán, các đường dao động đang đảo chiều lên trên.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 25099.8, 25357.1, 25567.7, 25871.9.

Mức hỗ trợ: 24764.4, 24522.6, 24136.3, 23993.0, 23750.6, 23530.2.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu 23993.0 và cắt lỗ 25099.8. Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 25357.1 với mục tiêu tại 25871.9. Cắt lỗ là 25099.8. Thời gian thực hiện: 3–5 ngày.

DJIA index of the American stock exchange

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
26017.526009.580

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm24811.0
Take Profit23993.0
Stop Loss25099.8
Mức hỗ trợ23530.2, 23750.6, 23993.0, 24136.3, 24522.6, 24764.4, 25099.8, 25357.1, 25567.7, 25871.9

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm25357.1
Take Profit25871.9
Stop Loss25099.8
Mức hỗ trợ23530.2, 23750.6, 23993.0, 24136.3, 24522.6, 24764.4, 25099.8, 25357.1, 25567.7, 25871.9
YM: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi