XAU/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ tăng về phía biên giới phía trên của dải Bollinger, và phạm vi giá được mở rộng, phản ánh khả năng phát triển chuyển động hướng lên cao hơn. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương, đường tín hiệu đi qua đường zero và thân của biểu đồ trở lên, tạo thành một tín hiệu để mở các lệnh mua. Stochastic nằm trong vùng trung lập, đường tín hiệu của bộ dao động hướng xuống dưới.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, thiết bị đã vượt qua biên giới phía trên của dải Bollinger, và giá đang tăng lên. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương, khối lượng của nó là tối thiểu, đường tín hiệu chỉ báo di chuyển theo chiều ngang. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động được hướng lên trên.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 1235.54, 1245.43, 1257.05, 1267.00.

Mức hỗ trợ: 1228.52, 1222.71, 1217.95, 1214.00, 1207.60, 1205.05, 1198.69, 1192.75, 1182.79.

Gợi ý giao địch

Trong ngắn hạn, các lệnh mua có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu 1245.00 và cắt lỗ 1230.00.

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 1214.00 với mục tiêu 1207.50. Cắt lỗ là 1218.00.

Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1307.531306.9261

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm1236.01
Take Profit1245.00
Stop Loss1230.00
Mức hỗ trợ1182.79, 1192.75, 1198.69, 1205.05, 1207.60, 1214.00, 1217.95, 1222.71, 1228.52, 1235.54, 1245.43, 1257.05, 1267.00

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1214.00
Take Profit1207.50
Stop Loss1218.00
Mức hỗ trợ1182.79, 1192.75, 1198.69, 1205.05, 1207.60, 1214.00, 1217.95, 1222.71, 1228.52, 1235.54, 1245.43, 1257.05, 1267.00
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi