USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ đang được điều chỉnh ở phần trên của dải Bollinger. Chỉ số đang đảo chiều xuống và phạm vi giá đã thu hẹp đáng kể, cho thấy sự đảo chiều của xu hướng tăng trở thành xu hướng giảm. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, giữ tín hiệu mua. Stochastic đang chuẩn bị rời khỏi vùng quá mua, một tín hiệu bán mạnh có thể được hình thành trong vòng 2-3 ngày.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ hợp nhất trong phạm vi giá giới hạn. Mức hỗ trợ gần nhất là 0.9950. Mức kháng cự quan trọng là mức 0.9978. Các động lực khác phụ thuộc vào sự phá vỡ hoặc đột phá của một trong số chúng. Dải Bollinger được hướng theo chiều ngang, và phạm vi giá bị hạn chế, phản ánh sự tiếp diễn của sự điều chỉnh. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, giữ tín hiệu mua. Stochastic không cho tín hiệu đi vào thị trường.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.9978, 1.0023, 1.0063, 1.0094.

Mức hỗ trợ: 0.9950, 0.9912, 0.9855, 0.9806, 0.9755, 0.9702, 0.9661.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 0.9980 với mục tiêu 1.0037 và cắt lỗ 0.9960. Thời gian thực hiện: 1–2 ngày.

Các lệnh bán có thể được mở dưới 0.9945 với mục tiêu 0.9885 và cắt lỗ 0.9970. Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.993260.9930323

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9985
Take Profit1.0037
Stop Loss0.9960
Mức hỗ trợ0.9661, 0.9702, 0.9755, 0.9806, 0.9855, 0.9912, 0.9950, 0.9978, 1.0023, 1.0063, 1.0094

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9940
Take Profit0.9885
Stop Loss0.9970
Mức hỗ trợ0.9661, 0.9702, 0.9755, 0.9806, 0.9855, 0.9912, 0.9950, 0.9978, 1.0023, 1.0063, 1.0094
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi