XAG/USD, D1

Trên biểu đồ D1, thiết bị thể hiện chuyển động ngang trong hành lang được hình thành bởi trung tâm và các đường trên của dải Bollinger. Biểu đồ MACD gần bằng không và có khối lượng tối thiểu; đường tín hiệu đi qua mức 0 từ bên dưới, tạo thành một tín hiệu để mở các lệnh mua. Stochastic nằm trong vùng trung lập, và các đường thẳng của bộ dao động được hướng xuống dưới.

XAG/USD, H4

Trên biểu đồ H4, thiết bị thể hiện chuyển động ngang và cặp đã điều chỉnh theo đường trung tâm của dải Bollinger; phạm vi giá bị thu hẹp. Biểu đồ MACD gần mức 0 giữ khối lượng tối thiểu. Stochastic nằm trong vùng trung lập, và đường tín hiệu của bộ dao động hướng xuống dưới.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 14.70, 14.77, 14.82, 14.89, 15.09, 15.23, 15.49, 15.59, 15.65.

Mức hỗ trợ: 14.60, 14.49, 14.43, 14.33, 14.22, 14.15, 14.05, 13.99, 13.93.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu 15.00 và cắt lỗ tại 14.43.

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 14.30 với mục tiêu 13.93. Cắt lỗ — 14.49.

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày.

Spot Silver

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
15.48115.42358

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm14.62
Take Profit15.00
Stop Loss14.43
Mức hỗ trợ13.93, 13.99, 14.05, 14.15, 14.33, 14.43, 14.49, 14.60, 14.70, 14.77, 14.82, 14.89, 15.09, 15.23, 15.49, 15.59, 15.65

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm14.30
Take Profit13.93
Stop Loss14.49
Mức hỗ trợ13.93, 13.99, 14.05, 14.15, 14.33, 14.43, 14.49, 14.60, 14.70, 14.77, 14.82, 14.89, 15.09, 15.23, 15.49, 15.59, 15.65
XAG/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi