USD/CHF, D1

Trên biểu đồ D1, cặp tăng cường ở phần trên của Bollinger Bands. Chỉ báo hướng lên trên và phạm vi giá mở rộng, cho thấy sự tăng trưởng của cặp. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực đang giữ tín hiệu MUA vào. Stochastic đã tiến vào vùng quá bán; một tín hiệu bán mạnh có thể được hình thành trong 2-3 ngày.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, thiết bị đang kiểm tra đường biên trên của dải Bollinger. Chỉ số này được hướng theo chiều ngang và phạm vi giá mở rộng, đây là cơ sở để tiếp tục xu hướng tăng. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, giữ tín hiệu mua. Stochastic sắp rời khỏi vùng quá mua; tín hiệu bán có thể được hình thành trong ngày.

Hỗ trợ và kháng cự

Ngưỡng kháng cự: 0.9959, 1.0003, 1.0035, 1.0060.

Mức hỗ trợ: 0.9916, 0.9883, 0.9841, 0.9804, 0.9760, 0.9706.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu 1.0030 và cắt lỗ 0.9915. Thời gian thực hiện: 1-3 ngày.

Các lệnh bán có thể được mở dưới 0.9910 với mục tiêu tại 0.9840 và cắt lỗ tại 0.9940. Thời gian thực hiện: 2-3 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.993130.992923

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm0.9937
Take Profit1.0030
Stop Loss0.9915
Mức hỗ trợ0.9706, 0.9760, 0.9804, 0.9841, 0.9883, 0.9916, 0.9959, 1.0003, 1.0035, 1.0060

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9905
Take Profit0.9840
Stop Loss0.9940
Mức hỗ trợ0.9706, 0.9760, 0.9804, 0.9841, 0.9883, 0.9916, 0.9959, 1.0003, 1.0035, 1.0060
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi