XAG/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ di chuyển ngang trong một kênh hình thành bởi đường giữa và đường biên trên của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong khu vực của đường zero, khối lượng là tối thiểu. Đường tín hiệu đang chuẩn bị băng qua đường số 0 hướng lên trên, sau đó một tín hiệu để mở các lệnh mua sẽ được hình thành. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động được hướng lên trên.

XAG/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, thiết bị phát triển về phía biên trên của dải Bollinger, phạm vi giá được mở rộng, cho thấy sự tiếp tục có thể của chuyển động lên. MACD đang ở trong vùng dương, duy trì một tín hiệu mạnh để mở các lệnh mua. Stochastic trong vùng trung lập, đường tín hiệu đảo chiều lên trên.

Các mức quan trọng

Ngưỡng kháng cự: 14.77, 14.89, 14.97, 15.09, 15.23, 15.49, 15.59, 15.65.

Mức hỗ trợ: 14.67, 14.49, 14.44, 14.32, 14.22, 14.15, 14.05, 13.99.

Gợi ý giao dịch

Lệnh mua có thể mở từ mức hiện tại với mục tiêu 14.97 và cắt lỗ 14.49.

Lệnh bán có thể mở từ mức 14.30 với mục tiêu tại 13.93. Cắt lỗ tại 14.49.

Thời gian hoàn thành: 3–5 ngày.

Spot Silver

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
15.47815.42157

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm14.72
Take Profit14.97
Stop Loss14.49
Mức hỗ trợ13.99, 14.05, 14.15, 14.22, 14.32, 14.44, 14.49, 14.67, 14.77, 14.89, 14.97, 15.09, 15.23, 15.49, 15.59, 15.65

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm14.30
Take Profit13.93
Stop Loss14.49
Mức hỗ trợ13.99, 14.05, 14.15, 14.22, 14.32, 14.44, 14.49, 14.67, 14.77, 14.89, 14.97, 15.09, 15.23, 15.49, 15.59, 15.65
XAG/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi