USD/CHF, D1

Trên biểu đồ D1, công cụ được giao dịch ở gần mức tâm lý 0.9900. Dải Bollinger được hướng lên trên, và phạm vi giá đã mở rộng, cho thấy sự tăng trưởng của cặp. MACD đang ở trong vùng dương giữ tín hiệu mua vào. Stochastic đang điều chỉnh trong vùng trung lập.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, thiết bị đang kiểm định đường trung bình của dải Bollinger. Chỉ số này được hướng theo chiều ngang và phạm vi giá bị giới hạn, làm cơ sở để điều chỉnh thêm. Biểu đồ MACD ở mức 0 và không cho tín hiệu rõ ràng khi tham gia thị trường. Stochastic đang tiến đến vùng bán quá; tín hiệu mua có thể được hình thành trong 1-2 ngày.

Các mức quan trọng

Ngưỡng kháng cự: 0.9944, 0.9968, 1.0000, 1.0047.

Mức hỗ trợ: 0.9903, 0.9870, 0.9829, 0.9788, 0.9756.

Gợi ý giao dịch

Lệnh mua có thể mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 0.9980 và cắt lỗ tại 0.9890. Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày.

Lệnh bán có thể mở từ bên dưới mức 0.9850 với mục tiêu tại 0.9755 và cắt lỗ tại 0.9890. Thời gian hoàn thành: 1-3 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.993140.9929222

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm0.9906
Take Profit0.9980
Stop Loss0.9890
Mức hỗ trợ0.9756, 0.9788, 0.9829, 0.9870, 0.9903, 0.9944, 0.9968, 1.0000, 1.0047

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9845
Take Profit0.9755
Stop Loss0.9890
Mức hỗ trợ0.9756, 0.9788, 0.9829, 0.9870, 0.9903, 0.9944, 0.9968, 1.0000, 1.0047
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi