NZD/USD, D1

Trên biểu đồ D1, công cụ giao dịch gần đường biên dưới của Bollinger Bands, xu hướng giảm vẫn đang có hiệu lực và phạm vi giá được mở rộng. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm nâng khối lượng; đường tín hiệu đang đi qua thân của nó từ trên cao, đó là tín hiệu cho việc mở các lệnh bán. Stochastic đang chuẩn bị rời khỏi vùng quá bán, tạo thành tín hiệu cho việc mở lệnh mua.

NZD/USD, H4

Trên biểu đồ H4, một sự điều chỉnh của xu hướng giảm được quan sát thấy, thiết bị được giao dịch gần đường biên trên của Bollinger Bands, phạm vi giá đang thu hẹp. MACD histogram đang ở trong vùng âm, giữ tín hiệu yếu cho việc mở các lệnh bán. Stochastic nằm trong vùng trung lập, và các đường của bộ dao động được hướng lên trên.

Cácmứcchính

Mức hỗ trợ: 0.6457, 0.6440, 0.6425.

Ngưỡng kháng cự: 0.6495, 0.6537, 0.6572, 0.6612, 0.6645, 0.6698.

Gợi ý giaodịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 0.6450 với mục tiêu tại 0.6400 và cắt lỗ tại 0.6480.

Các lệnh mua có thể được mở từ 0.6500 với mục tiêu tại 0.6550 và cắt lỗ tại 0.6470.

Thời gian thực hiện: 2-5 ngày.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.688910.6886724

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.6450
Take Profit0.6400
Stop Loss0.6480
Mức hỗ trợ0.6425, 0.6440, 0.6457, 0.6495, 0.6537, 0.6572, 0.6612, 0.6645, 0.6698

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.6500
Take Profit0.6550
Stop Loss0.6470
Mức hỗ trợ0.6425, 0.6440, 0.6457, 0.6495, 0.6537, 0.6572, 0.6612, 0.6645, 0.6698
NZD/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi