USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng tăng đang trong giai đoạn điều chỉnh. Công cụ giao dịch trong phạm vi giá giới hạn 0.9900–0.9945. Dải Bollinger hướng lên trên, và phạm vi giá đã mở rộng rất nhiều, đó là cơ sở cho sự tăng trưởng của cặp. MACD histogram giữ tín hiệu mua mạnh. Stochastic rời khỏi vùng quá mua, tạo thành tín hiệu bán mạnh.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ đang giao dịch ở dưới cùng của dải Bollinger. Chỉ báo được hướng theo chiều ngang và phạm vi giá bị giới hạn, cho biết động lực cải tiến của cặp. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, khối lượng giao dịch của nó đang giảm, tín hiệu mua yếu vẫn có liên quan. Stochastic đã sẵn sàng rời khỏi vùng vượt bán, một tín hiệu mua mạnh có thể hình thành trong ngày.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.9921, 0.9944, 1.0003, 1.0050.

Mức hỗ trợ: 0.9903, 0.9853, 0.9802, 0.9746, 0.9670.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu 1.0000 và cắt lỗ 0.9895.

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức 0.9895 với mục tiêu tại 0.9800 và cắt lỗ 0.9925.

Thời gian thực hiện: 1–2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.993120.9928824

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm0.9923
Take Profit1.0000
Stop Loss0.9895
Mức hỗ trợ0.9670, 0.9746, 0.9802, 0.9853, 0.9903, 0.9921, 0.9944, 1.0003, 1.0050

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9890
Take Profit0.9800
Stop Loss0.9925
Mức hỗ trợ0.9670, 0.9746, 0.9802, 0.9853, 0.9903, 0.9921, 0.9944, 1.0003, 1.0050
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi