USD/CAD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, cặp tỷ giá đang giao dịch quanh đường trung bình của dải Bollinger, phạm vi giá đang thu hẹp. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu mở các lệnh bán. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động được hướng lên trên.

USD/CAD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ đã quay trở lại tăng trưởng sau một đợt điều chỉnh ngắn hạn, cặp tỷ giá đang giao dịch giữa đường biên trên và đường giữa của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương, đường tín hiệu đi qua phần thân của biểu đồ lên trên, tạo thành một tín hiệu để mở các lệnh mua. Stochastic nằm trên biên giới với vùng quá bán, đường tín hiệu đảo chiều lên trên.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 1.2985, 1.3005, 1.3027, 1.3050, 1.3070, 1.3090.

Mức hỗ trợ: 1.2951, 1.2936, 1.2915, 1.2883, 1.2856

Gợi ý giao dịch

Trong ngắn hạn, tốt hơn hết là mở các lệnh mua từ mức hiện tại với mục tiêu 1.3050, 1.3070 và cắt lỗ 1.2950. Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 1.2930 với mục tiêu 1.2860. Cắt lỗ là 1.2960. Thời gian thực hiện: 3–5 ngày.

US Dollar vs Canadian

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.336931.3366825

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịBUY
Nhập điểm1.2986
Take Profit1.3050, 1.3070
Stop Loss1.2950
Mức hỗ trợ1.2856, 1.2883, 1.2915, 1.2936, 1.2951, 1.2985, 1.3005, 1.3027, 1.3050, 1.3070, 1.3090

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1.2930
Take Profit1.2860
Stop Loss1.2960
Mức hỗ trợ1.2856, 1.2883, 1.2915, 1.2936, 1.2951, 1.2985, 1.3005, 1.3027, 1.3050, 1.3070, 1.3090
USD/CAD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi