USD/CHF, D1

Trên biểu đồ D1, cặp tiền tăng cường dọc theo dải Bollinger phía trên. Chỉ báo hướng lên trên và phạm vi giá được mở rộng, là cơ sở cho sự phát triển của cặp giao dịch. MACD đã bắt đầu tăng và hình thành tín hiệu mua yếu. Stochastic đã tiến vào vùng quá mua; một tín hiệu bán mạnh có thể được hình thành trong 1-3 ngày.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, có sự điều chỉnh của xu hướng tăng. Cặp tiền đang giao dịch quanh biên giới phía trên của Bollinger Bands. Chỉ báo hướng lên trên và phạm vi giá đang mở rộng, cho biết sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, giữ cho tín hiệu mua mạnh. Stochastic đã tiến vào vùng quá mua; một tín hiệu bán mạnh có thể được tạo ra trong ngày.

Mức then chốt

Mức kháng cự: 0.9946, 1.0003, 1.0050.

Mức hỗ trợ: 0.9812, 0.9802, 0.9754, 0.9698, 0.9618.

Gợi ý giao dịch

Lệnh mua có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 1.0000 và dừng lỗ tại 0.9907. Thời gian thực hiện: 1 ngày.

Lệnh bán có thể được mở dưới 0.9907 với mục tiêu tại 0.9800 và dừng lỗ tại 0.9942. Thời gian thực hiện: 1-2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.993140.9929222

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm0.9937
Take Profit1.0000
Stop Loss0.9907
Mức hỗ trợ0.9618, 0.9698, 0.9754, 0.9802, 0.9812, 0.9946, 1.0003, 1.0050

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9900
Take Profit0.9800
Stop Loss0.9942
Mức hỗ trợ0.9618, 0.9698, 0.9754, 0.9802, 0.9812, 0.9946, 1.0003, 1.0050
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi