USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ sẽ phát triển dọc theo biên giới phía trên của dải Bollinger. Chỉ báo hướng lên trên và phạm vi giá đã mở rộng, cho thấy sự tăng cường hơn nữa của thiết bị. Biểu đồ MACD được điều chỉnh trong vùng trung lập, không được hình thành tín hiệu gia nhập. Stochastic tiến vào vùng quá bán, một tín hiệu bán mạnh có thể hình thành trong vòng 1-3 ngày.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ đang cố gắng củng cố trên ngưỡng kháng cự mạnh 0.9850. Dải Bollinger đang hướng lên trên, và phạm vi giá đã giảm nhẹ, cho thấy sự điều chỉnh trong xu hướng tăng. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, đang nắm giữ tín hiệu mua mạnh. Stochastic rời khỏi vùng dư mua, hình thành tín hiệu bán.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.9853, 0.9891, 0.9940, 0.9975, 1.0005.

Mức hỗ trợ: 0.9822, 0.9780, 0.9740, 0.9700, 0.9658.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 0.9980 và cắt lỗ 0.9775. Thời gian thực hiện: 2–3 ngày.

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức 0.9775 với mục tiêu tại 0.9700 và cắt lỗ 0.9805. Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.993260.9930323

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm0.9835
Take Profit0.9980
Stop Loss0.9775
Mức hỗ trợ0.9658, 0.9700, 0.9740, 0.9780, 0.9822, 0.9853, 0.9891, 0.9940, 0.9975, 1.0005

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9770
Take Profit0.9700
Stop Loss0.9805
Mức hỗ trợ0.9658, 0.9700, 0.9740, 0.9780, 0.9822, 0.9853, 0.9891, 0.9940, 0.9975, 1.0005
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi