USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ được điều chỉnh về biên dưới của dải Bollinger. Chỉ báo đang hướng xuống và phạm vi giá vẫn rộng, cho thấy sự suy giảm tiếp theo. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu bán. Stochastic đang chuẩn bị tiến vào vùng quá bán, một tín hiệu mua mạnh có thể được hình thành trong vòng 1-3 ngày.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ cố gắng củng cố trên mức tâm lý là 0.9600. Các dải Bollinger đảo chiều xuống và phạm vi giá mở rộng, là cơ sở để giảm công cụ từ mức hiện tại. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu bán. Stochastic tiến vào vùng quá mua, một tín hiệu bán mạnh có thể hình thành trong ngày.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.9598, 0.9620, 0.9648, 0.9700, 0.9760, 0.9824, 0.9862, 0.9920.

Mức hỗ trợ: 0.9570, 0.9539, 0.9488, 0.9426.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 0.9530 và cắt lỗ 0.9624. Thời gian thực hiện: 1 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 0.9625 với mục tiêu tại 0.9710 và cắt lỗ 0.9590. Thời gian thực hiện: 1–2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.993120.9928824

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.9598
Take Profit0.9530
Stop Loss0.9624
Mức hỗ trợ0.9426, 0.9488, 0.9539, 0.9570, 0.9598, 0.9620, 0.9648, 0.9700, 0.9760, 0.9824, 0.9862, 0,9920

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9630
Take Profit0.9710
Stop Loss0.9590
Mức hỗ trợ0.9426, 0.9488, 0.9539, 0.9570, 0.9598, 0.9620, 0.9648, 0.9700, 0.9760, 0.9824, 0.9862, 0,9920
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi