USD/CHF, D1

Trên biểu đồ D1, cặp này đang giao dịch ở phần dưới của Bollinger Bands. Chỉ báo hướng xuống dưới và phạm vi giá vẫn rộng, chỉ ra sự suy giảm tiếp theo. MACD histogram đang ở trong vùng âm, giữ tín hiệu bán. Stochastic đang rời khỏi vùng quá bán đã hình thành tín hiệu mua.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, công cụ đã được điều chỉnh về mức trung bình của Bollinger Bands, được xem là mức hỗ trợ quan trọng. Chỉ số này hướng xuống dưới và phạm vi giá vẫn không thay đổi, làm cơ sở cho sự suy giảm tiếp theo. MACD histogram đang ở trong vùng âm, giữ tín hiệu bán. Stochastic đang rời khỏi vùng quá mua đã hình thành tín hiệu bán.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.9678, 0.9718, 0.9755, 0.9793, 0.9824, 0.9865, 0.9898, 0.9945.

Mức hỗ trợ: 0.9640, 0.9602, 0.9556.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở dưới 0.9627 với mục tiêu tại 0.9526 và cắt lỗ tại 0.9660. Thời gian thực hiện: 1-2 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở trên 0.9657 với mục tiêu tại 0.9720 và cắt lỗ tại 0.9634. Thời gian thực hiện: 1-3 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.99320.9929525

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9620
Take Profit0.9526
Stop Loss0.9660
Mức hỗ trợ0.9556, 0.9602, 0.9640, 0.9678, 0.9718, 0.9755, 0.9793, 0.9824, 0.9865, 0.9898, 0,9945

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9665
Take Profit0.9720
Stop Loss0.9634
Mức hỗ trợ0.9556, 0.9602, 0.9640, 0.9678, 0.9718, 0.9755, 0.9793, 0.9824, 0.9865, 0.9898, 0,9945
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi