USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ giao dịch trong phần dưới của dải Bollinger gần mức tối thiểu cục bộ. Chỉ báo hướng xuống dưới và phạm vi giá bị thu hẹp, cho thấy sự suy giảm tiếp theo trong quá trình điều chỉnh. MACD histogram đang ở trong vùng âm, giữ tín hiệu bán. Stochastic đang tiến đến vùng quá bán từ trên cao.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ đang giảm dọc theo đường biên dưới của dải Bollinger. Hỗ trợ chính là mức 0.9636, phá vỡ nó sẽ cho phép cặp tỷ giá giảm xuống mức 0.9600–0.9550. Chỉ số đang đảo ngược xu hướng giảm và phạm vi giá đã mở rộng, đây là cơ sở cho sự hình thành động lực hướng xuống. MACD histogram đang ở trong vùng âm, giữ tín hiệu bán. Stochastic tiến vào vùng dư mua, một tín hiệu mua mạnh có thể hình thành trong vài giờ tới.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.9678, 0.9707, 0.9744, 0.9777, 0.9824, 0.9865, 0.9898, 0.9945.

Mức hỗ trợ: 0.9636, 0.9597, 0.9544.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức của 0.9630 với mục tiêu tại 0.9544 và cắt lỗ 0.9665. Thời gian thực hiện: 1–2 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 0.9705 với mục tiêu tại 0.9805 và cắt lỗ 0.9675. Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.993230.9929924

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9625
Take Profit0.9544
Stop Loss0.9665
Mức hỗ trợ0.9544, 0.9597, 0.9636, 0.9678, 0.9707, 0.9744, 0.9777, 0.9824, 0.9865, 0.9898, 0.9945

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9710
Take Profit0.9805
Stop Loss0.9675
Mức hỗ trợ0.9544, 0.9597, 0.9636, 0.9678, 0.9707, 0.9744, 0.9777, 0.9824, 0.9865, 0.9898, 0.9945
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi