USD/CHF, D1

Trong biểu đồ D1, cặp tỷ giá đang tiến gần đến từ bên dưới đường di chuyển trung bình của dải Bollinger. Mức kháng cự quan trọng là 0.9790. Chỉ báo hướng xuống dưới và phạm vi giá vẫn đủ rộng, phản ánh sự thay đổi của xu hướng. MACD histogram đang nằm trong vùng tiêu cực, cho tín hiệu bán mạnh. Stochastic đang tiến đến vùng quá bán, cả hai đường hướng lên trên.

USD/CHF, H4

Trong biểu đồ H4, thiết bị đang điều chỉnh gần đường trên của dải Bollinger. Chỉ báo đảo chiều lên trên và phạm vi giá đang mở rộng, đây là cơ sở để cặp tăng cường hơn nữa. MACD histogram đang trong vùng tích cực duy trì tín hiệu mua. Stochastic sắp rời khỏi vùng quá mua, một tín hiệu bán mạnh có thể hình thành trong vài giờ tới.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.9770, 0.9812, 0.9857, 0.9900, 0.9954.

Mức hỗ trợ: 0.9711, 0.9667, 0.9630, 0.9594.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 0.9640 và cắt lỗ tại 0.9770.

Các lệnh mua có thể được mở trên 0.9775 với mục tiêu tại 0.9867 và cắt lỗ tại 0.9740.

Thời gian thực hiện: 1-2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.001021.0007725

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.9738
Take Profit0.9640
Stop Loss0.9770
Mức hỗ trợ0.9594, 0.9630, 0.9667, 0.9711, 0.9770, 0.9812, 0.9857, 0.9900, 0.9954

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9780
Take Profit0.9867
Stop Loss0.9740
Mức hỗ trợ0.9594, 0.9630, 0.9667, 0.9711, 0.9770, 0.9812, 0.9857, 0.9900, 0.9954
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi