XAU/USD, D1

Trên biểu đồ D1, công cụ được củng cố bên trên đường trung tuyến của dải Bollinger. Ngưỡng kháng cự quan trọng là 1200.00. Chỉ số này đi ngang và phạm vi giá vẫn rộng, cho thấy sự điều chỉnh. MACD đang nằm trong vùng âm với khối lượng giao dịch tăng, tín hiệu bán yếu. Stochastic không cho tín hiệu rõ ràng khi để vào thị trường.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ H4, thiết bị đang kiểm định mức tâm lý mạnh 1.1200. Dải Bollinger được hướng theo chiều ngang, và phạm vi giá vẫn không thay đổi, cho thấy sự tiếp tục của các động lực điều chỉnh. Biểu đồ MACD gần đường zero, tín hiệu cho việc mở lệnh không được hình thành. Stochastic được điều chỉnh trong vùng trung lập.

Các mức quan trọng

Mức hỗ trợ: 1159.62, 1169.64, 1179.65, 1189.27, 1197.70.

Ngưỡng kháng cự: 1200.00, 1206.97, 1214.34, 1220.70, 1227.30, 1234.88.

Gợi ý giao dịch

Lệnh bán có thể mở bên dưới mức 1194.00 với mục tiêu 1186.00 và cắt lỗ tại 1198.00. Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày.

Lệnh mua có thể mở trên mức 1204.00 với mục tiêu tại 1214.00 và cắt lỗ tại 1201.00. Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1274.841274.0282

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1193.90
Take Profit1186.00
Stop Loss1198.00
Mức hỗ trợ1159.62, 1169.64, 1179.65, 1189.27, 1197.70, 1200.00, 1206.97, 1214.34, 1220.70, 1227.30, 1234.88

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1204.10
Take Profit1214.00
Stop Loss1201.00
Mức hỗ trợ1159.62, 1169.64, 1179.65, 1189.27, 1197.70, 1200.00, 1206.97, 1214.34, 1220.70, 1227.30, 1234.88
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi