USD/CHF, D1

Trên đồ thị D1, cặp tiền đã quay đầu giảm điểm sau một đợt điều chỉnh ngắn hạn; cặp này được giao dịch giữa các đường trung và dưới của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, đường tín hiệu đang đi ngang nó từ bên dưới, là tín hiệu cho việc mở các lệnh bán. Stochastic đã rời khỏi vùng quá bán và đang trong vùng trung lập; các đường dao động được hướng lên trên.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, xu hướng giảm vẫn đang có hiệu lực, thiết bị đang giảm xuống biên dưới của dải Bollinger. Biểu đồ MACD gần mức 0 và khối lượng của nó là tối thiểu. Stochastic đã tiến vào vùng quá bán, và các đường dao động đang đảo chiều lên trên.

Mức then chốt

Mức hỗ trợ: 0.9676, 0.9651, 0.9615, 0.9600.

Mức kháng cự: 0.9717, 0.9744, 0.9766, 0.9807, 0.9865.

Gợi ý giao dịch

Theo các chỉ báo kỹ thuật, các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại mức 0.9615 và dừng lỗ tại 0.9740. Thời gian thực hiện: 1-3 ngày.

Lệnh mua có thể được mở từ mức 0.9770 với mục tiêu tại 0.9870 và dừng lỗ tại 0.9740. Thời gian thực hiện: 3-5 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.001031.0007825

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.9697
Take Profit0.9615
Stop Loss0.9740
Mức hỗ trợ0.9600, 0.9615, 0.9651, 0.9676, 0.9717, 0.9744, 0.9766, 0.9807, 0.9865

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9770
Take Profit0.9870
Stop Loss0.9740
Mức hỗ trợ0.9600, 0.9615, 0.9651, 0.9676, 0.9717, 0.9744, 0.9766, 0.9807, 0.9865
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi