NZD/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ giao dịch gần mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2016. Hỗ trợ chính là mức 0.6530. Dải Bollinger đã đảo chiều đi ngang và vùng giá vẫn không thay đổi, khẳng định sự điều chỉnh của xu hướng giảm. MACD histogram đang nằm trong vùng tiêu cực, đang giữ tín hiệu bán mạnh. Stochastic rời khỏi vùng dư bán, tạo thành tín hiệu mua mạnh.

NZD/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, thiết bị đang kiểm tra mức hỗ trợ 0.6580. Dải Bollinger đang đảo chiều đi ngang, biên độ dao động vẫn đủ rộng cho thấy sự tiếp diễn của nhịp điều chỉnh trong phiên. MACD histogram đang ở trong vùng âm, giữ tín hiệu bán. Stochastic rời khỏi vùng dư mua, tạo thành tín hiệu bán mạnh.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.6627, 0.6662, 0.6702, 0.6736, 0.6789, 0.6848, 0.6893.

Mức hỗ trợ: 0.6580, 0.6560, 0.6531.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 0.6585 với mục tiêu tại 0.6630 và cắt lỗ 0.6570.

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức 0.6570 với mục tiêu tại 0.6530 và cắt lỗ 0.6585.

Thời gian thực hiện: 1 ngày.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.669140.6685856

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.6590
Take Profit0.6630
Stop Loss0.6570
Mức hỗ trợ0.6531, 0.6560, 0.6580, 0.6627, 0.6662, 0.6702, 0.6736, 0.6789, 0.6848, 0.6893

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.6565
Take Profit0.6530
Stop Loss0.6585
Mức hỗ trợ0.6531, 0.6560, 0.6580, 0.6627, 0.6662, 0.6702, 0.6736, 0.6789, 0.6848, 0.6893
NZD/USD: phân tích sóng

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi