NZD/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, thiết bị đã phá vỡ đường biên dưới của dải Bollinger, tiếp tục xu hướng giảm. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, đường tín hiệu đi xuống dưới qua thân biểu đồ, cho biết việc mở các lệnh bán. Stochastic nằm trên biên giới với vùng quá bán, đường tín hiệu hướng xuống dưới.

NZD/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, thiết bị đang giảm về phía biên dưới của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, giữ tín hiệu cho việc mở các lệnh bán. Stochastic đang chuẩn bị vượt xuống dưới qua vùng vượt bán, sau đó một tín hiệu để mở các lệnh mua sẽ được tạo ra.

Các mức chính

Các ngưỡng kháng cự: 0.6560, 0.6593, 0.6619, 0.6641.

Các mức hỗ trợ: 0.6539, 0.6500, 0.6450.

Gợi ý giao dịch

Trong ngắn hạn tốt hơn hết là mở các lệnh bán từ mức hiện tại với mục tiêu tại 0.6450 và cắt lỗ 0.6590.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 0.6620 với mục tiêu tại 0.6675 và cắt lỗ tại 0.6590.

Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.685150.6849124

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.6551
Take Profit0.6450
Stop Loss0.6590
Mức hỗ trợ0.6450, 0.6500, 0.6539, 0.6560, 0.6593, 0.6619, 0.6641

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.6620
Take Profit0.6675
Stop Loss0.6590
Mức hỗ trợ0.6450, 0.6500, 0.6539, 0.6560, 0.6593, 0.6619, 0.6641
NZD/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi