XAU/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ di chuyển ngang dọc theo đường giữa của dải Bollinger, phạm vi giá bị thu hẹp. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, giữ tín hiệu cho việc mở các lệnh bán. Stochastic di chuyển theo chiều ngang dọc theo biên giới với vùng quá mua.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, có sự điều chỉnh của xu hướng tăng, thiết bị di chuyển trong hành lang ngang được hình thành bởi đường giữa và đường biên dưới của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng dương, giảm khối lượng của nó, đường tín hiệu hướng xuống dưới. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động hướng xuống dưới.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 1205.05, 1207.60, 1213.97, 1217.95, 1222.71, 1228.52.

Mức hỗ trợ: 1198.69, 1192.75, 1182.79, 1176.85, 1169.21, 1159.95.

Gợi ý giao dịch

Trong ngắn hạn tốt hơn nên mở các lệnh mua từ mức hiện tại với mục tiêu 1213.00 và cắt lỗ 1199.00.

Các lệnh bán có thể được mở từ mức 1198.00 với mục tiêu 1183.00. Cắt lỗ là 1205.00.

Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1306.221305.6161

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm1202.52
Take Profit1213.00
Stop Loss1199.00
Mức hỗ trợ1159.95, 1169.21, 1176.85, 1182.79, 1192.75, 1198.69, 1205.05, 1207.60, 1213.97, 1217.95, 1222.71, 1228.52

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1198.00
Take Profit1183.00
Stop Loss1205.00
Mức hỗ trợ1159.95, 1169.21, 1176.85, 1182.79, 1192.75, 1198.69, 1205.05, 1207.60, 1213.97, 1217.95, 1222.71, 1228.52
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi