XAG/USD, D1

Trên biểu đồ D1 có sự điều chỉnh chuyển động hướng xuống; thiết bị thể hiện chuyển động ngang trong hành lang được hình thành bởi trung tâm và các đường thấp hơn của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu mở các lệnh bán. Stochastic nằm trong vùng trung lập, và đường tín hiệu của bộ dao động đang đảo chiều xuống.

XAG/USD, H4

Trên biểu đồ H4, công cụ đang phát triển theo hướng đường trên của dải Bollinger. Biểu đồ MACD gần mức 0 và khối lượng của nó là tối thiểu. Stochastic nằm trên biên giới với vùng quá mua, các đường dao động được hướng theo chiều ngang.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 14.86, 14.94, 15.09, 15.23, 15.49, 15.59, 15.65.

Mức hỗ trợ: 14.86, 14.77, 14.67, 14.44, 14.32.

Gợi ý giao dịch

Theo như các chỉ báo kỹ thuật, các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 14.44 và cắt lỗ tại 14.92. Thời gian thực hiện: 1-3 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở từ 15.00 với mục tiêu tại 15.50. Cắt lỗ — 14.70. Thời gian thực hiện: 3-5 ngày.

Spot Silver

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
15.48215.42557

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịSELL
Nhập điểm14.76
Take Profit14.44
Stop Loss14.92
Mức hỗ trợ14.32, 14.44, 14.67, 14.77, 14.86, 14.86, 14.94, 15.09, 15.23, 15.49, 15.59, 15.65

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm15.00
Take Profit15.50
Stop Loss14.70
Mức hỗ trợ14.32, 14.44, 14.67, 14.77, 14.86, 14.86, 14.94, 15.09, 15.23, 15.49, 15.59, 15.65
XAG/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi