USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, thiết bị kiểm tra đường biên dưới của dải Bollinger. Chỉ số này được hướng theo chiều ngang và phạm vi giá đã mở rộng không đáng kể, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm. MACD histogram không cho tín hiệu rõ ràng khi bước vào thị trường. Stochastic đang chuẩn bị tiến vào vùng quá bán.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ cố gắng củng cố bên dưới ngưỡng hỗ trợ mạnh 0.9880. Dải Bollinger đang đảo chiều xuống và phạm vi giá đã mở rộng đáng kể, cho thấy sự suy giảm thêm của cặp tỷ giá. MACD histogram đang nằm trong vùng tiêu cực, đang nắm giữ tín hiệu mua mạnh. Stochastic tiến vào vùng quá bán, một tín hiệu mạnh cho việc mua có thể được hình thành trong vài giờ tới.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.9920, 0.9940, 0.9968, 0.9992, 1.0023, 1.0055.

Mức hỗ trợ: 0.9793, 0.9825, 0.9856, 0.9880.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở dưới 0.9870 với mục tiêu tại 0.9825 và cắt lỗ 0.9885.

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 0.9892 với mục tiêu tại 0.9940 và cắt lỗ 0.9870.

Thời hạn hiệu lực: 1–2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.014761.0141858

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9865
Take Profit0.9825
Stop Loss0.9885
Mức hỗ trợ0.9793, 0.9825, 0.9856, 0.9880, 0.9920, 0.9940, 0.9968, 0.9992, 1.0023, 1.0055

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9895
Take Profit0.9940
Stop Loss0.9870
Mức hỗ trợ0.9793, 0.9825, 0.9856, 0.9880, 0.9920, 0.9940, 0.9968, 0.9992, 1.0023, 1.0055
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi