USD/CAD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ đã được chỉnh sửa đến đường giữa của dải Bollinger. Biểu đồ MACD là xung quanh đường zero, khối lượng của nó là tối thiểu. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động hướng xuống dưới.

USD/CAD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ di chuyển ngang bên trong hành lang hình thành bởi các đường biên của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, khối lượng của nó là tối thiểu, đường tín hiệu đã sẵn sàng để vượt xuống dưới đường số 0, sau đó một tín hiệu để mở các lệnh bán sẽ được nhận. Stochastic vượt qua vùng vượt bán xuống, các đường dao động di chuyển theo chiều ngang.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 1.3100, 1.3175, 1.3287.

Mức hỗ trợ: 1.3050, 1.2998, 1.2960, 1.2928.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mwor từ mức 1.3030 với mục tiêu tại 1.2960 và cắt lỗ 1.3060.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 1.3120 với mục tiêu tại 1.3175 và cắt lỗ 1.3090.

Thời gian hiệu lực: 1–3 ngày.

US Dollar vs Canadian

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.339751.3390174

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1.3030
Take Profit1.2960
Stop Loss1.3060
Mức hỗ trợ1.2928, 1.2960, 1.2998, 1.3050, 1.3100, 1.3175, 1.3287

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1.3120
Take Profit1.3175
Stop Loss1.3090
Mức hỗ trợ1.2928, 1.2960, 1.2998, 1.3050, 1.3100, 1.3175, 1.3287
USD/CAD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi