USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ không thể củng cố trên ngưỡng kháng cự mạnh 0.9930 và bắt đầu giảm. Dải Bollinger được hướng theo chiều ngang, và phạm vi giá vẫn còn hạn chế, phản ánh động lực điều chỉnh của cặp. MACD histogram không cho tín hiệu rõ ràng khi bước vào thị trường. Stochastic được điều chỉnh trong vùng trung lập, tín hiệu mở các lệnh không được hình thành.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ được giao dịch ở dưới cùng của dải Bollinger. Chỉ báo này được đảo chiều xuống và phạm vi giá đã mở rộng, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Biểu đồ MACD được điều chỉnh ở đường zero. Stochastic tiến vào vùng quá bán, một tín hiệu mua mạnh có thể hình thành trong vài giờ tới.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.9930, 0.9971, 1.0005, 1.0037, 1.0069.

Mức hỗ trợ: 0.9802, 0.9826, 0.9854, 0.9878, 0.9909.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức 0.9905 với mục tiêu tại 0.9855 và cắt lỗ 0.9925.

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 0.9943 với mục tiêu tại 0.9990 và cắt lỗ 0.9927.

Thời hạn hiệu lực: 1–2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.000671.0000958

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9900
Take Profit0.9855
Stop Loss0.9925
Mức hỗ trợ0.9802, 0.9826, 0.9854, 0.9878, 0.9909, 0.9930, 0.9971, 1.0005, 1.0037, 1.0069

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9950
Take Profit0.9990
Stop Loss0.9927
Mức hỗ trợ0.9802, 0.9826, 0.9854, 0.9878, 0.9909, 0.9930, 0.9971, 1.0005, 1.0037, 1.0069
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi