XAU/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, thiết bị đã vượt qua biên dưới của dải Bollinger và làm chậm sự suy giảm. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu chắc chắn cho việc mở các lệnh bán. Stochastic nằm trong vùng trung lập, đường tín hiệu được đảo chiều xuống dưới.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, có sự điều chỉnh của xu hướng giảm, công cụ giao dịch gần đường biên dưới của dải Bollinger, phạm vi giá được mở rộng, cho thấy khả năng tiếp tục các động thái giảm trong ngắn hạn. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, tăng khối lượng của nó, đường tín hiệu đi qua thân biểu đồ xuống dưới, tạo thành tín hiệu để mở các lệnh bán. Stochastic nằm trong vùng bán quá, các đường dao động di chuyển theo chiều ngang dọc theo biên giới với vùng trung lập.

Các mức quan trọng

Ngưỡng kháng cụ: 1199.73, 1203.95, 1206.41, 1212.21, 1217.35, 1222.71.

Mức hỗ trợ: 1191.66, 1181.14.

Gợi ý giao dịch

Trong ngắn hạn, lệnh bán có thể mở từ mức hiện tại với mục tiêu 1182.00 và cắt lỗ 1199.70.

Thời gian hoàn thành: 1–3 ngày.

Lệnh mua có thể mở từ mức 1212.50 với mục tiêu tại 1222.70. Cắt lỗ 1206.50.

Thời gian hoàn thành: 3–5 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1328.341327.5282

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịSELL
Nhập điểm1194.90
Take Profit1182.00
Stop Loss1199.70
Mức hỗ trợ1181.14, 1191.66, 1199.73, 1203.95, 1206.41, 1212.21, 1217.35, 1222.71

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1212.50
Take Profit1222.70
Stop Loss1206.50
Mức hỗ trợ1181.14, 1191.66, 1199.73, 1203.95, 1206.41, 1212.21, 1217.35, 1222.71
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi