NZD/USD, D1

Trên biểu đồ D1, công cụ đã vượt qua đáy của Bollinger Bands, tiếp tục giảm; phạm vi giá được mở rộng. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, khối lượng của nó đang tăng lên và đường tín hiệu đang đảo chiều xuống. Stochastic nằm trong vùng quá bán và được hướng theo chiều ngang.

NZD/USD, H4

Trên biểu đồ H4, công cụ đang giảm dọc theo đường dưới cùng của dải Bollinger; phạm vi giá được mở rộng, cho thấy sự tiếp tục có thể của xu hướng giảm. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, đường tín hiệu đi qua thân của biểu đồ từ trên tạo thành tín hiệu để mở các lệnh bán. Stochastic nằm trong vùng quá bán và đường tín hiệu đang đảo chiều lên trên.

Các mức chính

Ngưỡng kháng cự: 0.6639, 0.6690, 0.6715, 0.6745, 0.6800, 0.6850, 0.6880.

Mức hỗ trợ: 0.6572, 0.6500, 0.6426, 0.6344, 0.6225.

Gợi ý giao dịch

Theo các chỉ báo kỹ thuật, các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu ở mức 0.6500 và cắt lỗ ở mức 0.6600.

Các lệnh mua có thể được mở từ 0.6650 với mục tiêu 0.6745. Cắt lỗ — 0.6600.

Thời gian hiệu lực: 2-5 ngày.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.686750.6864728

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.6599
Take Profit0.6500
Stop Loss0.6600
Mức hỗ trợ0.6225, 0.6344, 0.6426, 0.6500, 0.6572, 0.6639, 0.6690, 0.6715, 0.6745, 0.6800, 0.6850, 0.6880

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.6650
Take Profit0.6745
Stop Loss0.6600
Mức hỗ trợ0.6225, 0.6344, 0.6426, 0.6500, 0.6572, 0.6639, 0.6690, 0.6715, 0.6745, 0.6800, 0.6850, 0.6880
NZD/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi