USD/CHF, D1

Biểu đồ D1 cho thấy sự điều chỉnh của xu hướng tăng. Công cụ này cố gắng giành được vị trí đứng trên đường trung bình của dải Bollinger. Chỉ số này nằm ngang và phạm vi giá vẫn không thay đổi, cho biết động thái khắc phục tiếp theo. Biểu đồ MACD ở mức 0. Stochastic không cho tín hiệu rõ ràng gia nhập vào thị trường.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ H4, thiết bị đang kiểm định mức kháng cự 0.9950. Dải Bollinger Bands đang đảo chiều xuống, trong khi biên độ giá vẫn không thay đổi, cho thấy sự thay đổi sớm của xu hướng hiện tại. MACD histogram đang trong vùng tích cực, giữ cho tín hiệu mua yếu. Stochastic đang điều chỉnh trong vùng trung lập, không có tín hiệu để gia nhập thị trường.

Các mức quan trọng

Ngưỡng kháng cự: 0.9953, 0.9972, 1.0001, 1.0026, 1.0050.

Mức hỗ trợ: 0.9925, 0.9904, 0.9870, 0.9828, 0.9790.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở trên 0.9975 với mục tiêu tại 1.0035 và cắt lỗ tại 0.9950.

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức 0.9918 với mục tiêu tại 0.9855 và cắt lỗ tại 0.9935.

Thời gian hiệu lực: 1-2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.000080.9998226

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9980
Take Profit1.0035
Stop Loss0.9950
Mức hỗ trợ0.9790, 0.9828, 0.9870, 0.9904, 0.9925, 0.9953, 0.9972, 1.0001, 1.0026, 1.0050

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9910
Take Profit0.9855
Stop Loss0.9935
Mức hỗ trợ0.9790, 0.9828, 0.9870, 0.9904, 0.9925, 0.9953, 0.9972, 1.0001, 1.0026, 1.0050
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi