NQ, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ đang giao dịch ở phần trên của dải Bollinger. Chỉ số đảo chiều lên trên, và phạm vi giá vẫn không thay đổi, cho thấy sự điều chỉnh của xu hướng tăng. Hỗ trợ chính là mức 7342.0, sự phá vỡ sẽ cho phép chỉ báo giảm xuống mức 7200.00. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, giữ tín hiệu mua. Stochastic tiến vào vùng quá mua, không cho tín hiệu đi vào thị trường.

NQ, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ kiểm tra ngưỡng kháng cự mạnh 7400.0. Dải Bollinger đã được điều chỉnh lên trên, trong khi biên độ giá mở rộng cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, khối lượng giao dịch tăng, giữ tín hiệu mua mạnh. Stochastic rời khỏi vùng quá mua, hình thành tín hiệu bán.

Các mức quan trọng

Ngưỡng kháng cự: 7415.8, 7469.7, 7520.7.

Mức hõ trợ: 7089.4, 7149.5, 7198.2, 7268.5, 7333.7, 7384.7.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 7470.0 và cắt lỗ tại 7375.0. Thời gian thực hiện: 1–2 ngày.

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức 7370.0 với mục tiêu tại 7310.0 và cắt lỗ tại mức 7390.0. Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

NASDAQ100 index of the American stock exchange

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
7342733570

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm7396.5
Take Profit7470.0
Stop Loss7375.0
Mức hỗ trợ7089.4, 7149.5, 7198.2, 7268.5, 7333.7, 7384.7, 7415.8, 7469.7, 7520.7

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm7369.0
Take Profit7310.0
Stop Loss7390.0
Mức hỗ trợ7089.4, 7149.5, 7198.2, 7268.5, 7333.7, 7384.7, 7415.8, 7469.7, 7520.7
NQ: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi