XAU/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, có sự điều chỉnh của xu hướng giảm, công cụ di chuyển ngang trong vùng hình thành bởi đường giữa và đường biên dưới của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, giữ một tín hiệu mạnh cho việc mở các lệnh bán. Stochastic nằm trên biên giới với vùng quá bán, đường tín hiệu được hướng theo chiều ngang.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, chỉ báo đã được điều chỉnh về đường giữa của dải Bollinger, xu hướng giảm vẫn còn phù hợp. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, và đang giảm dần khối lượng. Stochastic di chuyển về phía vùng quá mua, đường tín hiệu hướng lên trên.

Các mức quan trọng

Ngưỡng kháng cự: 1220.00, 1222.70, 1228.44.

Mức hỗ trợ: 1211.63, 1207.46, 1204.21.

Gợi ý giao dịch

Trong ngắn hạn, các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 1208.00 và cắt lỗ 1220.00.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 1222.70 với mục tiêu tại 1228.44 và cắt lỗ 1220.00.

Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1321.681320.8682

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm1211.48
Take Profit1208.00
Stop Loss1220.00
Mức hỗ trợ1204.21, 1207.46, 1211.63, 1220.00, 1222.70, 1228.44

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1222.70
Take Profit1228.44
Stop Loss1220.00
Mức hỗ trợ1204.21, 1207.46, 1211.63, 1220.00, 1222.70, 1228.44
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi