CAC, D1

Trên biểu đồ D1, công cụ đang giao dịch ở phần trên của Bollinger Bands. Chỉ báo hướng lên trên và phạm vi giá vẫn không thay đổi, cho thấy sự bảo toàn của xu hướng tăng. Mức hỗ trợ chính là 5440.0. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực với khối lượng giao dịch tăng và giữ tín hiệu bán mạnh. Stochastic đang ở trong vùng trung lập, không có tín hiệu để gia nhập thị trường.

CAC, H4

Trên biểu đồ H4, công cụ đang kiểm định ngưỡng kháng cự mạnh 5490.0. Dải Bollinger đã điều chỉnh sang một bên và phạm vi giá mở rộng một chút, cho thấy sự tiếp tục của sự điều chỉnh tăng. Biểu đồ MACD đang điều chỉnh trong vùng trung lập và không cho tín hiệu rõ ràng để mở các lệnh. Stochastic đã rời khỏi vùng quá mua đã hình thành tín hiệu bán.

Các mức quan trọng

Ngưỡng kháng cự: 5490.0, 5522.1, 5562.3, 5626.0, 5658.2.

Mức hỗ trợ: 5440.7, 5402.4, 5357.0, 5357.0, 5317.1, 5264.1.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 5490.0 với mục tiêu tại 5615.0 và cắt lỗ tại 5435.0.

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức 5430.0 với mục tiêu tại 5315.0 và cắt lỗ tại 5475.0.

Thời gian thực hiện: 2-4 ngày.

CAC40 index of the French stock exchange

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
5589558360

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm5491.0
Take Profit5615.0
Stop Loss5435.0
Mức hỗ trợ5264.1, 5317.1, 5357.0, 5357.0, 5402.4, 5440.7, 5490.0, 5522.1, 5562.3, 5626.0, 5658.2

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm5429.0
Take Profit5315.0
Stop Loss5475.0
Mức hỗ trợ5264.1, 5317.1, 5357.0, 5357.0, 5402.4, 5440.7, 5490.0, 5522.1, 5562.3, 5626.0, 5658.2
CAC: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi