Ni225, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, thiết bị đã được điều chỉnh về đường trung tuyến của dải Bollinger, phạm vi giá đã thu hẹp lại. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tích cực, giữ cho tín hiệu mở lệnh mua. Stochastic nằm trong vùng trung lập, đường tín hiệu hướng lên trên.\

Ni225, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, thiết bị đạt đến mức biên dưới của dải Bollinger và giảm xuống. Tuy nhiên, phạm vi giá mở rộng, cho thấy một sự phát triển có thể có của xu hướng giảm. Biểu đồ MACD quanh đường 0, đường tín hiệu di chuyển theo chiều ngang. Stochastic cắt ngang vùng bán quá xuống dưới, hình thành tín hiệu mua.

Các mức quan trọng

Ngưỡng kháng cự: 22584.26, 22804.11, 22934.98.

Mức hỗ trợ: 22327.76, 22165.49.

Gợi ý giao dịch

Trong ngắn hạn, lệnh mua có thể mở từ mức hiện tại với mục tiêu 22584.00 và cắt lỗ 22328.00.

Lệnh bán có thể mở tại 22327.50 với mục tiêu tại 22165.50. Cắt lỗ tại 22436.00.

Thời gian hoàn thành: 1–3 ngày.

Japan 225 Index

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
213822111426800

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm22404.00
Take Profit22584.00
Stop Loss22328.00
Mức hỗ trợ22165.49, 22327.76, 22584.26, 22804.11, 22934.98

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm22327.50
Take Profit22165.50
Stop Loss22436.00
Mức hỗ trợ22165.49, 22327.76, 22584.26, 22804.11, 22934.98
Ni225: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi