XAG/USD, D1

Trên biểu đồ D1, có sự điều chỉnh chuyển động giảm và chỉ báo được giao dịch ở kênh giữa đường Bollinger Bands phía dưới và trung tâm. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, đường tín hiệu đi qua mức 0 và thân của biểu đồ từ trên cao, là tín hiệu để mở các lệnh bán. Stochastic nằm trong vùng trung lập, và các đường thẳng dao động được hướng xuống dưới.

XAG/USD, H4

Trên biểu đồ H4 có chuyển động ngang của chỉ báo trong phạm vi hẹp được hình thành bởi các đường biên của dải Bollinger. Biểu đồ MACD gần mức 0 và đường tín hiệu đang di chuyển theo chiều ngang. Stochastic thể hiện chuyển động ngang trong vùng trung lập, và các đường dao động hướng xuống dưới.

Các mức quan trọng

Các mức kháng cự: 15.43, 15.52, 15.60, 15.75, 15.90, 16.00.

Các mức hỗ trợ: 15.30, 15.13.

Gợi ý giao dịch

Theo như chỉ báo kỹ thuật, các lệnh bán có thể được từ mức hiện tại với mục tiêu tại 15.13 và cắt lỗ tại 15.60.

Các lệnh mua có thể được mở từ 15.75 với mục tiêu tại 16.00. Cắt lỗ — 15.60.

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày.

Spot Silver

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
16.14516.08362

Kịch bản

Khung thời gianHàng tuần
Kiến nghịSELL
Nhập điểm15.42
Take Profit15.13
Stop Loss15.60
Mức hỗ trợ15.13, 15.30, 15.43, 15.52, 15.60, 15.75, 15.90, 16.00

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm15.75
Take Profit16.00
Stop Loss15.60
Mức hỗ trợ15.13, 15.30, 15.43, 15.52, 15.60, 15.75, 15.90, 16.00
XAG/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi