Dầuthô WTI, D1

Trên đồ thị D1, công cụ đang cố gắng củng cố trên ngưỡng kháng cự mạnh 69.50. Dải Bollinger đảo chiều xuống, và phạm vi giá đang giảm, cho thấy sự hình thành của xu hướng giảm. Biểu đồ MACD đang điều chỉnh tại mức 0 và không cho tín hiệu rõ ràng để mở các lệnh. Stochastic rời khỏi vùng quá mua đã hình thành tín hiệu bán.

Dầuthô WTI, H4

Trên biểu đồ H4, chỉ báo đang tiến gần đến đường trung bình động của dải Bollinger từ trên cao. Chỉ số này đang đi ngang trong khi phạm vi giá vẫn không thay đổi, đây là cơ sở cho việc tiếp tục điều chỉnh giảm. MACD đã bắt đầu tăng và hình thành tín hiệu mua yếu. Stochastic không cho tín hiệu rõ ràng khi tiến vào thị trường.

Hỗtrợvà khángcự

Các mức kháng cự: 69.90, 70.65, 71.61, 72.35, 73.42.

Các mức hỗ trợ: 68.83, 68.14, 67.27, 66.10, 65.14.

Gợi ý giaodịch

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức 68.80 với mục tiêu tại 67.80 và cắt lỗ tại 69.15. Thời gian thực hiện: 1 ngày.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 70.15 với mục tiêu tại 71.05 và cắt lỗ tại 69.70. Thời gian thực hiện: 1-2 ngày.

WTI Crude Oil

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
56.9456.8590

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm68.75
Take Profit67.80
Stop Loss69.15
Mức hỗ trợ65.14, 66.10, 67.27, 68.14, 68.83, 69.90, 70.65, 71.61, 72.35, 73.42

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm70.15
Take Profit71.05
Stop Loss69.70
Mức hỗ trợ65.14, 66.10, 67.27, 68.14, 68.83, 69.90, 70.65, 71.61, 72.35, 73.42
Dầu thô WTI: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi