XAU/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày có sự điều chỉnh của xu hướng giảm, công cụ di chuyển ngang trong kênh hình thành bởi đường giữa và đường biên dưới của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu mạnh cho việc mở các lệnh bán. Stochastic nằm trong khu vực trung lập, các đường thẳng của nó hướng lên trên.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, thiết bị đã vượt qua vùng giữa dải Bollinger, sau đó đã giảm xuống, phạm vi giá thu hẹp lại. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, khối lượng giao dịch nhỏ. Stochastic vượt qua vùng bán quá hướng xuống, tín hiệu mua được hình thành.

Các mức quan trọng

Ngưỡng kháng cự: 1227.34, 1235.38, 1237.70, 1243.50.

Mức hỗ trợ: 1222.70, 1218.14, 1115.50, 1211.63.

Gợi ý giao dịch

Lệnh bán có thể mở từ mức 1218.00 với mục tiêu tại 1211.70 và cắt lỗ 1222.70.

Lệnh mua có thể mở tại mức 1227.50 với mục tiêu tại 1235.00. Cắt lỗ tại 1223.00.

Thời gian hoàn thành: 1–3 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1321.681320.8682

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm1218.00
Take Profit1211.70
Stop Loss1222.70
Mức hỗ trợ1211.63, 1115.50, 1218.14, 1222.70, 1227.34, 1235.38, 1237.70, 1243.50

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1227.50
Take Profit1235.00
Stop Loss1223.00
Mức hỗ trợ1211.63, 1115.50, 1218.14, 1222.70, 1227.34, 1235.38, 1237.70, 1243.50
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi