USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ đang giao dịch ở phần dưới của dải Bollinger. Chỉ số đảo chiều giảm xuống và phạm vi giá đã mở rộng một chút, cho thấy sự sụt giảm tiếp theo của cặp tỷ giá. Biểu đồ MACD được điều chỉnh trong vùng trung lập và không cho tín hiệu rõ ràng để mở các lệnh. Stochastic tiến vào vùng quá bán, tín hiệu mua có thể hình thành trong ngày.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ tiếp cận MA của Bollinger Bands từ bên dưới. Chỉ số này bị giảm xuống, trong khi phạm vi giá đã giảm, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng hiện tại. MACD histogram đang nằm trong vùng tiêu cực, đang giữ tín hiệu bán mạnh. Stochastic đang chuẩn bị rời khỏi vùng quá bán, tín hiệu mua có thể được hình thành trong vài giờ tới.

Các mức quan trọng

Các mức kháng cự: 0.9926, 0.9949, 0.9972, 0.9986, 1.0006, 1.0026, 1.0045.

Các mức hỗ trợ: 0.9903, 0.9882, 0.9869, 0.9836, 0.9802.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 0.9927 với mục tiêu tại 0.9985 và cắt lỗ tại 0.9905. Thời gian thực hiện: 1 ngày.

Các lệnh bán nên được mở dưới mức 0.9895 với mục tiêu tại 0.9845 và cắt lỗ tại 0.9910. Thời gian thực hiện: 1–2 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.005541.0049658

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.9930
Take Profit0.9985
Stop Loss0.9905
Mức hỗ trợ0.9802, 0.9836, 0.9869, 0.9882, 0.9903, 0.9926, 0.9949, 0.9972, 0.9986, 1.0006, 1.0026, 1.0045

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9890
Take Profit0.9845
Stop Loss0.9910
Mức hỗ trợ0.9802, 0.9836, 0.9869, 0.9882, 0.9903, 0.9926, 0.9949, 0.9972, 0.9986, 1.0006, 1.0026, 1.0045
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi