SPX, D1

Trên biểu đồ D1, công cụ tăng dọc theo đường biên trên của Bollinger Bands và vùng giá mở rộng, cho thấy khả năng tăng giá sẽ tiếp tục. Biểu đồ MACD đang trong vùng dương. Đường tín hiệu cắt ngang biểu đồ từ bên dưới hienh thành tín hiệu cho việc mở lệnh mua. Stochastic cắt đường biên của vùng mua quá và đường tín hiệu của vùng dao động hướng xuống dưới.   

SPX, H4

Trên biểu đồ H4 công cụ giao dịch trong kênh được hình thành bởi đường biên trên và đường trung tâm của dải Bollinger Bands. MACD trong vùng dương giữ tín hiệu cho việc mở lệnh mua. Stochastic đang trong vùng tự nhiên và đường dao động hướng giảm.

Các mức quan trọng

Mức hỗ trợ: 2813.8, 2809.9, 2804.2, 2798.1, 2793.2, 2789.7, 2788.0.

Ngưỡng kháng cự: 2819.7, 2824.4, 2828.4.

Gợi ý giao dịch

Theo các công cụ kỹ thuật, lệnh mua có thể mở từ mức hiện tại với mục tiêu 2828.0 và cắt lỗ tại 2810.0.

Lệnh bán có thể mở từ mức 2802.0 với mục tiêu 2793.2. Cắt lỗ — 2809.0.

Thời gian hoàn thành: 1-3 ngày.

S&P500 index of the American stock exchange

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
2787.32781.954

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY
Nhập điểm2816.9
Take Profit2828.0
Stop Loss2810.0
Mức hỗ trợ2788.0, 2789.7, 2793.2, 2798.1, 2804.2, 2809.9, 2813.8, 2819.7, 2824.4, 2828.4

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm2802.00
Take Profit2793.2
Stop Loss2809.00
Mức hỗ trợ2788.0, 2789.7, 2793.2, 2798.1, 2804.2, 2809.9, 2813.8, 2819.7, 2824.4, 2828.4
SPX: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi