XAG/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng giảm vẫn còn duy trì, thiết bị giảm mạnh theo biên dưới của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, đường tín hiệu đi qua thân biểu đồ xuống dưới, báo hiệu việc mở các lệnh bán. Stochastic nằm trên biên giới với vùng bán quá, các đường dao động được hướng lên trên.

XAG/USD, H4

Trên biểu đồ H4, công cụ đã được điều chỉnh đến đường giữa của dải Bollinger. Biểu đồ MACD trong vùng âm, giữ cho tín hiệu mở các lệnh bán. Stochastic nằm trên biên giới với vùng bán quá, đường tín hiệu của bộ dao động được hướng theo chiều ngang.

Các mức quan trọng

Ngưỡng kháng cự: 15.30, 15.45, 15.60, 15.75, 15.90, 16.00.

Mức hỗ trợ: 15.20, 15.08, 14.50, 14.35.

Gợi ý giao dịch

Lệnh bán có thể mở từ mức hiện tại với mục tiêu tại 15.08 và cắt lỗ 15.45.

Lệnh mua có thể tại mức 15.60 với mục tiêu 16.00. Cắt lỗ tại 15.45.

Thời gian hoàn thành: 1–3 ngày.

Spot Silver

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
15.39715.3457

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm15.39
Take Profit15.08
Stop Loss15.45
Mức hỗ trợ14.35, 14.50, 15.08, 15.20, 15.30, 15.45, 15.60, 15.75, 15.90, 16.00

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm15.60
Take Profit16.00
Stop Loss15.45
Mức hỗ trợ14.35, 14.50, 15.08, 15.20, 15.30, 15.45, 15.60, 15.75, 15.90, 16.00
XAG/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi