NZD/USD, D1

Trên biểu đồ D1, công cụ thể hiện chuyển động ngang trong kênh được hình thành bởi trung tâm và các đường Bollinger Bands thấp hơn; phạm vi giá đang thu hẹp. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu mở các lệnh bán. Stochastic trong khu vực trung tính, và các đường dao động được hướng lên trên.

NZD/USD, H4

Trên biểu đồ H4, công cụ đang giao dịch giữa các đường trên và đường giữa của dải Bollinger. Biểu đồ MACD gần mức 0 và khối lượng tối thiểu. Stochastic nằm ở biên giới của vùng trung lập với vùng mua quá, các đường dao động đang đảo chiều xuống.

Các mức quan trọng

Mức hỗ trợ: 0.6745, 0.6725, 0.6715, 0.6690.

Ngưỡng kháng cự: 0.6780, 0.6800, 0.6830, 0.6850, 0.6880.

Gợi ý giao dịch

Theo các công cụ kỹ thuật, có thể mở các lệnh bán từ mưc hiện tại với mục tiêu tại 0.6725 và cắt lỗ tại 0.6785 là có thể xảy ra trong ngắn hạn.  

Lệnh mua có thể mở từ mức 0.6840 với mục tiêu tại 0.6880. Cắt lỗ — 0.6820.

Thời gian hoàn thành: 1-3 ngày.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.686750.6864728

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.6755
Take Profit0.6725
Stop Loss0.6785
Mức hỗ trợ0.6690, 0.6715, 0.6725, 0.6745, 0.6780, 0.6800, 0.6830, 0.6850, 0.6880

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.6840
Take Profit0.6880
Stop Loss0.6820
Mức hỗ trợ0.6690, 0.6715, 0.6725, 0.6745, 0.6780, 0.6800, 0.6830, 0.6850, 0.6880
NZD/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi