XAU/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, thiết bị giảm mạnh theo đường biên dưới của dải Bollinger, phạm vi giá được mở rộng, phản ánh việc duy trì động lực hướng xuống. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu cho việc mở các lệnh bán. Stochastic vượt qua vùng bán quá xuống dưới, các đường dao động hướng xuống dưới.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ H4, xu hướng giảm đang trong giai đoạn điều chỉnh, thiết bị được giao dịch gần đường biên dưới của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, đường tín hiệu đi qua thân biểu đồ xuống dưới, tạo thành tín hiệu bán. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động hướng xuống dưới.

Mức quan trọng

Ngưỡng kháng cự: 1229.35, 1232.50, 1237.70, 1243.50.

Mức hỗ trợ: 1222.70, 1215.00, 1195.00.

Gợi ý giao dịch

Lệnh bán có thể mở từ mức hiện tại với mục tiêu 1200.00 và cắt lỗ 1232.50.

Lệnh mua có thể mở từ mức 1250.00 với mục tiêu tại 1272.70. Cắt lỗ tại 1243.50.

Thời gian hoàn thành: 1–3 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1341.61340.9862

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm1221.31
Take Profit1200.00
Stop Loss1232.50
Mức hỗ trợ1195.00, 1215.00, 1222.70, 1229.35, 1232.50, 1237.70, 1243.50

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1250.00
Take Profit1272.70
Stop Loss1243.50
Mức hỗ trợ1195.00, 1215.00, 1222.70, 1229.35, 1232.50, 1237.70, 1243.50
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi