USD/CHF, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ cố gắng củng cố ở trên mức tâm lý 1.0000. Dải Bollinger đảo chiều lên trên, và phạm vi giá đang mở rộng, cho thấy sự củng cố của cặp. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, khối lượng của nó đang tăng, giữ tín hiệu mua. Stochastic không cho tín hiệu rõ ràng khi bước vào thị trường.

USD/CHF, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ được tăng cường ở phần trên của dải Bollinger. Chỉ số này được hướng đi ngang, trong khi phạm vi giá vẫn không thay đổi, cho biết việc duy trì xu hướng hiện tại. MACD histogram đang ở trong vùng tích cực, giữ tín hiệu mua. Stochastic tiến vào vùng quá mua.

Các mức quan trọng

Các mức kháng cự: 1.0002, 1.0058, 1.0109.

Các mức hỗ trợ: 0.9997, 0.9964, 0.9938, 0.9904, 0.9870, 0.9828, 0.9790.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh mua có thể được mở trên mức 1.0035 với mục tiêu tại 1.0100 và cắt lỗ tại 0.9995. Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

Các lệnh bán có thể được mở dưới mức 0.9925 với mục tiêu tại 0.9845 và cắt lỗ tại 0.9950. Thời gian thực hiện: 2–3 ngày.

US Dollar vs Swiss Franc

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1.000180.9999226

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1.0040
Take Profit1.0100
Stop Loss0.9995
Mức hỗ trợ0.9790, 0.9828, 0.9870, 0.9904, 0.9938, 0.9964, 0.9997, 1.0002, 1.0058, 1.0109

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm0.9920
Take Profit0.9845
Stop Loss0.9950
Mức hỗ trợ0.9790, 0.9828, 0.9870, 0.9904, 0.9938, 0.9964, 0.9997, 1.0002, 1.0058, 1.0109
USD/CHF: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi