NQ, D1

On the daily chart, the instrument is trading at the upper border of Bollinger bands. The indicator is directed upwards, and the price range has expanded, which reflects the development of the upward trend. MACD histogram is in the positive area, holding a strong buy signal. Stochastic entered the overbought area, a strong sell signal could be formed during the current week.

Trên biểu đồ D1, công cụ đang giao dịch ở biên trên của dải Bollinger. Chỉ báo hướng lên trên và phạm vi giá đã mở rộng, phản ánh sự phát triển của xu hướng tăng. Biểu đồ MACD đang ở trong vùng dương, giữ tín hiệu mua mạnh. Stochastic tiến vào vùng mua quá, tín hiệu bán mạnh có thể hình thành trong tuần hiện tại.

NQ, H4

On the 4-hour chart, the instrument is trading at historic highs, testing the psychological resistance level of 7400.00. Bollinger bands are directed upwards, while the price range has slightly decreased, which indicates a correction of the upward trend. MACD histogram is in the positive area, holding a strong buy signal. Stochastic is approaching the overbought area, giving is no signal to enter the market.

Trên biểu đồ 4 giờ, công cụ giao dịch ở mức cao lịch sử, đang kiểm tra ngưỡng kháng cự 7400.00. Dải Bollinger đang hướng lên trên, trong khi biên độ giá đã giảm nhẹ, cho thấy sự điều chỉnh của xu hướng tăng. MACD đang ở trong vùng dương, giữ tín hiệu mua mạnh. Stochastic đang tiến gần vùng mua quá, không cho tín hiệu vào thị trường.

Các mức quan trọng

Ngưỡng kháng cự: 7400.0, 7439.0.

Mức hỗ trợ: 7365.0, 7313.2, 7255.7, 7198.2, 7136.6, 7089.4, 7033.9.

Gợi ý giao dịch

Lệnh mua có thể mở trên mức 7405.0 với mục tiêu tại 7465.0, 7480.0 và cắt lỗ tại 7375.0. Thời gian hoàn thành: 2–3 ngày.

Lệnh bán có thể mở bên dưới mức 7365.0 với mục tiêu tại 7290.0 và cắt lỗ tại 7385.0. Thời gian hoàn thành: 1–3 ngày.

NASDAQ100 index of the American stock exchange

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
7062.27055.270

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm7406.0
Take Profit7465.0, 7480.0
Stop Loss7375.0
Mức hỗ trợ7033.9, 7089.4, 7136.6, 7198.2, 7255.7, 7313.2, 7365.0, 7400.0, 7439.0

Trường hợp khác

Kiến nghịSELL STOP
Nhập điểm7364.0
Take Profit7290.0
Stop Loss7385.0
Mức hỗ trợ7033.9, 7089.4, 7136.6, 7198.2, 7255.7, 7313.2, 7365.0, 7400.0, 7439.0
NQ: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi