NZD/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo di chuyển dọc theo đường giữa và đường biên dưới của dải Bollinger, phạm vi giá đang thu hẹp. Biểu đồ MACD nằm trong vùng âm, giữ tín hiệu mở các lệnh bán. Stochastic nằm trong vùng trung lập, đường tín hiệu của nó hướng xuống dưới.

NZD/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, chỉ báo đã được chỉnh sửa đến đường giữa của dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, giữ tín hiệu bán. Stochastic xung quanh biên giới khu vực quá bán, đường tín hiệu của nó được hướng lên trên.

Các mức quan trọng

Các mức kháng cự: 0.6780, 0.6800, 0.6830, 0.6850, 0.6880.

Các mức hỗ trợ: 0.6745, 0.6725, 0.6715, 0.6690.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu ở mức 0.6690 và cắt lỗ tại 0.6830.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 0.6830 với mục tiêu tại 0.6880 và cắt lỗ tại 0.6800.

Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.686710.6864625

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.6770
Take Profit0.6690
Stop Loss0.6830
Mức hỗ trợ0.6690, 0.6715, 0.6725, 0.6745, 0.6780, 0.6800, 0.6830, 0.6850, 0.6880

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.6830
Take Profit0.6880
Stop Loss0.6800
Mức hỗ trợ0.6690, 0.6715, 0.6725, 0.6745, 0.6780, 0.6800, 0.6830, 0.6850, 0.6880
NZD/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi