NZD/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo đã được điều chỉnh về đường giữa của dải Bollinger, phạm vi giá đã thu hẹp lại. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, giữ cho tín hiệu mở các lệnh bán. Stochastic đang chuẩn bị rời khỏi vùng quá mua, đường tín hiệu của bộ dao động được đảo chiều xuống dưới.

NZD/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, chỉ báo di chuyển ngang trong dải Bollinger. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tích cực, giảm nhẹ khối lượng của nó. Stochastic đang ở quanh đường biên của khu vực quá bán, các đường dao động được hướng xuống dưới.

Các mức quan trọng

Các mức kháng cự: 0.6920, 0.6935, 0.6950, 0.6975, 0.7000.

Các mức hỗ trợ: 0.6800, 0.6779, 0.6745, 0.6715, 0.6690.

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở trong ngắn hạn từ mức 0.6800 với mức chốt lời tại 0.6745 và cắt lỗ tại 0.6830.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 0.6880 với  mức chốt lời tại 0.6935. Cắt lỗ tại 0.6850.

Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

New Zealand Dollar vs US Dollar

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
0.669140.6685856

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm0.6803
Take Profit0.6745
Stop Loss0.6830
Mức hỗ trợ0.6690, 0.6715, 0.6745, 0.6779, 0.6800, 0.6920, 0.6935, 0.6950, 0.6975, 0.7000

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm0.6880
Take Profit0.6935
Stop Loss0.6850
Mức hỗ trợ0.6690, 0.6715, 0.6745, 0.6779, 0.6800, 0.6920, 0.6935, 0.6950, 0.6975, 0.7000
NZD/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi