XAU/USD, D1

Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo đã được điều chỉnh về đường giữa của dải Bollinger, xu hướng giảm, phạm vi giá đang thu hẹp. Biểu đồ MACD nằm trong vùng tiêu cực, giữ tín hiệu mở những lệnh bán. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động hướng xuống dưới.

XAU/USD, H4

Trên biểu đồ 4 giờ, chỉ báo di chuyển ngang trong một hành lang hẹp được tạo thành bởi các đường biên của dải Bollinger. Biểu đồ MACD bao quanh đường zero, khối lượng đang ở mức tối thiểu, đường tín hiệu đã sẵn sàng để vượt xuống đường zero, sau đó một tín hiệu bán sẽ được tạo ra. Stochastic nằm trong vùng trung lập, các đường dao động đang quay xuống dưới.

Các mức quan trọng

Các mức kháng cự: 1256.30, 1263.00, 1265.20.

Các mức hỗ trợ: 1249.70, 1246.50, 1242.90, 1237.70.

 

Gợi ý giao dịch

Các lệnh bán có thể được mở từ mức hiện tại với mục tiêu ở mức 1237.70 và cắt lỗ tại 1263.00.

Các lệnh mua có thể được mở từ mức 1266.00 với mục tiêu tại 1281.70. Cắt lỗ tại mức 1256.30.

Thời gian thực hiện: 1–3 ngày.

Spot Gold

MuaBánPhí chênh lệnh mua bán
1274.841274.0282

Kịch bản

Khung thời gianPhạm vi Ngày
Kiến nghịSELL
Nhập điểm1251.90
Take Profit1237.70
Stop Loss1263.00
Mức hỗ trợ1237.70, 1242.90, 1246.50, 1249.70, 1256.30, 1263.00, 1265.20

Trường hợp khác

Kiến nghịBUY STOP
Nhập điểm1266.00
Take Profit1281.70
Stop Loss1256.30
Mức hỗ trợ1237.70, 1242.90, 1246.50, 1249.70, 1256.30, 1263.00, 1265.20
XAU/USD: phân tích kỹ thuật

Tài liệu được xuất bản trên trang này được sản xuất bởi Công ty Claws & Horns và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2004/39 / EC; ngoài ra nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu thiết kế hợp pháp để thúc đẩy sự độc lập của nghiên cứu đầu tư và không phải là bất kỳ sự nghiêm cấm nào đối phó trước việc phổ biến các nghiên cứu đầu tư.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Số điện thoại
Live Chat
Để lại phản hồi